Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kimi mestâne-seher yâr ile gülşende yatır
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
Rûhî (Bağdat'lı)
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
7230