Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir hoşça sada kalsa yeter kubbede bâkî
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
M. Ali Çelikbaş
Söz Yazarı:
Câvit Tengiz
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
17452