Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Abdülkâdir Töre
Söz Yazarı:
Fâik Bey (Mâbeynci)
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
2221