Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2235