Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kovalarken hep kaçan kaçtıkça kovalanan
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
İsmâil Ötenkaya
Söz Yazarı:
Nihâyet Ağçay
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
17271