Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Ebû-Bekir Ağa
Söz Yazarı:
Es'ad Efendi (Şeyhülislam)
Formu:
Beste
Usulü:
Remel
REPno:
2769