Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Küçük çiftlik mahall-i saydını revân et gör
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Kâzım Uz (Muâllim)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
7338