Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Söz Yazarı:
Hamid Refik Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
7403