Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil beytini pâk eden..
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
Nûrettin Cerrâhi
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14117