Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Diyemem ben
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Şemsettin Ziyâ Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3491