Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Düşmüşem bir nâr-ı aşka tâ kıyâmet yanarım
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Hediye Akbulut (Kaynak kişi)
Söz Yazarı:
Şemsettin Akbulut(Derleyen)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14679