Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ebedî aşk olamaz zevk bulamaz âlemde
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3734