Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey dil sev ol perî-veş'i bu hüsn ü ân ile
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Söz Yazarı:
Tâhir Efendi (Halifezâde)
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
4059