Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Neş'eden büsbütün ümidi kestim
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Fâruk Şâhin
Söz Yazarı:
Hasan Karakuş
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
8219