Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Bolâhenk Nûri Bey
Söz Yazarı:
Arif Bey (Kahyâzâde)
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
16015