Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûhumda bu akşam o ilâhi sesi duydum
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Melâhat Pars
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8896