Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lûtf eyleyip bir gün nazar eylerse ger sultânımız
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14503