Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ'sın yâ Hüseyn
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
Arif Bey (Kahyâzâde)
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
14312