Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûhumda safâ gülleri açmakta benim
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Rüştü Eriç
Söz Yazarı:
Ali Sevim
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
17458