Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûhumda senden bir nâle vardır
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Cevdet Çağla
Söz Yazarı:
M. Nafiz Irmak
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8906