Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Kemânî Serkis Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8931