Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Saç saçlarını aman perîşân
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
9020