Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Cihangirî Dede(Ahmet Efendi)
Söz Yazarı:
Cemâl-i Halvetî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14352