Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şah-ı iklim-i risalet doğduğu şebdir bu şeb
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
Ulvî
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
14380