Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şeh-i iklîm-i hüsn-i mutlakın dîvânesiyim ben
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Kâzım Bey (Muâllim)
Söz Yazarı:
Elif Efendi
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16339