Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
9352