Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine lûtfeyleyip müşerref oldum
Makamı:
Hüseyni
Bestekarı:
Hopçuoğlu Şâkir Efendi
Söz Yazarı:
Eşrefoğlu Rûmî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14583