Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Azîmetin nereden böyle bî-nikab senin
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Hacı Sâdullah Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
937