Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
1158