Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir dilberi sevip bilmezem n'oldum
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
17115