Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bu şeb lûtfunla yâd ettin
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Nûman Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Revan
REPno:
2614