Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
2801