Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Medenî Aziz Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2844