Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ederken ol perî-peyker tekellüm
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
3748