Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Söz Yazarı:
Kuddûsî
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
14179