Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Nûman Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4272