Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gel ey şûh-i ser-efrâzım
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Denizoğlu Ali Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4736