Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hançer-i gamzen ile sad-pâre kıldın gönlümü
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
5965