Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Her gün seni zanneyliyorum sen uyursun
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
6281