Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lâyık mıdır ey bî-vefâ
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Denizoğlu Ali Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
7371