Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Sâdi Erden (Ûdi)
Söz Yazarı:
Şerâfettin Özdemir
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7991