Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Hacı Sâdullah Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
8242