Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
O müşkîn turralar kim ol büt-i dil-cûde gördüm ben
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Hacı Sâdullah Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
8514