Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Reng-i âl'i ruhundan almış gül
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Ağır Sengin Semai
REPno:
8845