Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûhumun ihtiyâcı cânânım...
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8916