Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Serv-i sehî bî-menendim
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Nûman Ağa
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9706