Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şarab iç kızarsın ruhun gülleri
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
10364