Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Vâdî-i gurbette kaldım hüzn-i rûhum çağlasın
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
N. Halil Poyraz
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
10911