Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim
Makamı:
Hüseyniaşiran
Bestekarı:
Akın Özkan
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
12988