Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh
Makamı:
Hüseynibuselik
Bestekarı:
Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi)
Söz Yazarı:
Fahrî(Sünbülî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Hafif
REPno:
14148